PranaLiving

Ontmoeting in Mens Zijn

Product

Mens Zijn begeleidt je met een wakker hoofd, een ruim hart en luisterende handen naar een ont-moeting met jezelf. Het nodigt je uit te leven in verbinding met jezelf en je van daaruit ook te verbinden met je medemens.
Van denken naar voelen naar Zijn
Rebalancing geeft je inzicht in de onlosmakelijke relatie tussen je lichaam en geest. In deze unieke vorm van mindfulness in lichaamswerk, kun je jezelf diepgaander gaan begrijpen en ervaren. We streven hierbij naar een duurzaam en dynamisch evenwicht tussen lichaam, geest, emoties en spiritualiteit.

Locatie

Schrijf een bericht